Yr Ail Ryfel Byd
  

  
  
  
  
  
  
  
 

Heb os dyma’r pwnc mwyaf toreithiog oll yn y prosiect, oherwydd roedd gan bob siaradwraig brofiadau personol llon a lleddf i’w dwyn i gof am garu, priodi a byw.

GWRANDEWCH ar eu LLEISIAU ac EDRYCHWCH ar eu LLUNIAU

CARU : Glenys Morris a Helen Ann Pritchard Ellis o Dremadog gyda dau ffrind yn Nawns Gwyl Dewi Cymry Llundain yn y Royal Festival Hall, Llundain tua 1958. (trwy garedigrwydd Glenys Morris)

Cliciwch yma i wneud yn fwy

PRIODI : Priodas Tudor a Jean (Williams) Vaughan, yn ‘Y Berthen’, Capel Methodistiaid Calfinaidd, Licswm, Treffynnon, Fflint, Medi 18, 1954. (trwy garedigrwydd Mary Roberts, Treuddyn, yr Wyddgrug)

Cliciwch yma i wneud yn fwy

BYW : Joan Morgan gyda’i phlentyn cyntaf, Glenys yn 1946. (trwy garedigrwydd Ceridwen Lloyd Morgan, Llanafan)

Cliciwch yma i wneud yn fwy

I hwyluso’r chwilio rhannwyd y pwnc yn 5 prif thema, yn is-themau a hyd yn oed yn is-is-themau lle roedd ei angen.

THEMA 1 : Caru
A. Ble i gwrdd
B. Rhybuddion Rhieni
C. Merched comon
CH. Cael cariad

THEMA 2 : Agweddau at Ryw
A. Y Misglwyf
B. Addysg Rhyw
C. Beichiogi heb / cyn priodi
CH. Atal cenhedlu

THEMA 3 : Priodi
A. Dyweddïo
B. Pwysau i Briodi
C. Dim Priodi
CH. Cyd-fyw
D. Y Briodas :

(i) Paratoi ar gyfer y briodas
(ii) Priodasau bach
(iii) Priodasau adeg y rhyfel
(iv) Cyffredinol
(v) Priodasau anarferol
(vi) Anrhegion priodas
(vii) Arferion priodas

DD. ‘Going away’ a’r Mis Mêl i fwrw swildod

THEMA 4: Byw
A. Bywyd priodasol : dechrau byw
B. Genedigaethau :
(i) Beichiogrwydd
(a) Cuddio beichiogrwydd
(b) Disgwyl / erfyn babi

(ii) Yr enedigaeth
(a) Y geni
(b) Profiadau rhai bydwragedd
(c) Ar ôl yr enedigaeth: arferion
(ch) Iselder ôl-eni
(d) Colli babi
(dd) Mabwysiadu plentyn

THEMA 5 : Cau’r Cylch
A. Y Menopôs / diwedd y misglwyf
B. Ysgariad
DIWEDDGLO

  
  

© Copyright / Hawlfraint Hanes Merched Cymru 2002. All Rights Reserved / Cedwir pob hawl.