Os oedd merch ifanc wedi gwneud yn dda yn yr ysgol ond ddim eisiau, neu ddim yn gallu fforddio, mynd ymlaen i hyfforddi fel nyrs neu i goleg neu brifysgol, byddai sawl un yn dewis mynd i ysgol fasnach breifat neu i goleg technegol i ddysgu llaw-fer a theipio. Byddai’r sgiliau hynny yn ei chymhwyso i fod yn ysgrifenyddes neu yn glerc mewn swyddfa.

Ar y dechrau gwneud te a rhedeg negeseuon fyddai gwaith ysgrifenyddes fach newydd, ond gallai weithio ei hun i fyny i fod yn ysgrifenyddes bersonol mewn cwmni neu sefydliad. Dyn fyddai rheolwr y swyddfa bron bob amser.

Darlun o swyddfa yn Hufenfa Meirion, ger y Bala, tua 1953 sydd yma.

Yn y darn hwn mae Morfudd Evans, Bodffordd, Ynys Môn, yn disgrifio gweithio yn y swyddfa yn chwarel gerrig y pentre. Dechreuodd yno yn 17 mlwydd oed, bu’n gweithio yno am 6 mlynedd a gadawodd yn 1950 i briodi. Dim ond dynion oedd yn gweithio yno nes cafwyd merch arall i’w helpu. Gwrandewch arni yn siarad.

  
  

© Copyright / Hawlfraint Hanes Merched Cymru 2002. All Rights Reserved / Cedwir pob hawl.