Roedd pob merch yn dysgu gwau a gwnïo gartre, neu yn yr ysgol, 'slawer dydd a dewisai sawl un fynd ymlaen i fod yn wniadwraig / gwniadyddes wedi gadael yr ysgol. Byddai’n cymryd dwy flynedd o brentisiaeth i ddysgu sut i wnïo â llaw a pheiriant a sut i wneud cotiau, ffrogiau a siwtiau newydd ar gyfer y cwsmeriaid. Gan mai dim ond ryw unwaith y flwyddyn (gan amla adeg y Pasg) y byddai pobl yn cael dillad newydd ‘slawer dydd, rhan bwysig o waith gwniadwraig oedd ‘altro’ hen ddillad, e.e. newid hen ffrog yn sgert.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd roedd dillad newydd a defnyddiau yn brin iawn ac roedd yn rhaid cael cwponau i’w prynu. Roedd y llywodraeth yn annog pobl i ‘Make do and Mend’. Ond yna, ar ôl y rhyfel, roedd diddordeb mawr mewn ffasiwn eto a daeth y ‘New Look’ yn boblogaidd dros ben yn y pumdegau.

Yn y llun, gwelir Margaret Edwards yn dangos crefft gwnio i’w merch, ac ar y dde gwelir llyfryn a argraffwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Gwrandewch ar Eleanor Roberts yn disgrifio dechrau gweithio fel gwniadwraig mewn siop ddillad ym Mae Colwyn tua 1955.

  
  

© Copyright / Hawlfraint Hanes Merched Cymru 2002. All Rights Reserved / Cedwir pob hawl.