Mae tuedd i feddwl mai dim ond yn ystod y ddau ryfel byd ac wedyn y dechreuodd menywod weithio mewn ffatrïoedd. Mewn gwirionedd roedd llawer o ffatrïoedd bach ledled Cymru ers y chwyldro diwydiannol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn eu plith y melinau a’r ffatrïoedd gwlân a oedd mor bwysig i gefn-gwlad Cymru.

Roedd y gwaith yn gallu bod yn drwm, yn fudr / frwnt, yn beryglus ac yn undonog. Byddai’r oriau yn hir iawn a’r cyflog yn fach, ond ar y llaw arall câi’r gweithwyr gyfle i gymdeithasu a chael hwyl o weithio mewn cwmni gyda merched a dynion eraill.

Yn union cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, er hynny, agorodd nifer o ffatrïoedd mawrion yn cynhyrchu nwyddau trydanol a moethus e.e. yn gwneud peiriannau golchi dillad ym Merthyr Tudful a Llandudno; rayon yn Fflint, cotiau ffwr yng Ngorseinon a thuniau metel yng Nghastell Nedd. Erbyn 1952 roedd 70,000 o fenywod yn gweithio mewn ffatrïoedd o’r fath yng Nghymru.

Darlun o ferched ifainc yn gweithio yn ffatri Bear Brand, yn gwneud sanau neilon, yn Stryd Fawr, Corwen tua 1947 yw hwn.

Hanes ei mam yn gweithio mewn dwy ffatri, un ohonynt yn ffatri wlân, sydd gan Martha Roberts y Bala yma, ac mae’n mynd â ni nôl i’r dauddegau.

  
  

© Copyright / Hawlfraint Hanes Merched Cymru 2002. All Rights Reserved / Cedwir pob hawl.